Kosten

De onkosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor (zoals briefwisseling, administratie, secretariaat, telefoon, fax, e-mail, verplaatsingen) en anderzijds de specifieke aan een welbepaald dossier aan te rekenen kosten van de dienstverlening aan de cliënt.

De kosten van briefwisseling en bureel worden forfaitair berekend aan 10,00 euro per pagina.

De verplaatsingskosten worden aangerekend aan 0,50 euro per verplaatste kilometer en worden berekend vanaf het kantooradres.

De gerechtskosten en uitgaven zijn de kosten die de advocaat of het kantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals o.a. een gerechtsdeurwaarder, een tolk, de griffie en openbare instanties.

Deze kosten worden steeds precies en gedetailleerd vermeld in de staat van ereloon en kosten.