Syndicus

Advocaat Britt De Jonghe oefent naast haar activiteiten als advocaat eveneens een mandaat als syndicus uit voor diverse verenigingen van mede-eigenaars. Zij staat hierbij in voor het technisch, administratief en financieel beheer van de vereniging en de vertegenwoordiging in rechte.

In de praktijk gebeurt het vaak dat het beheer wordt waargenomen door één van de mede-eigenaars van een appartementsgebouw die met de beste bedoelingen, maar spijtig genoeg vaak met te weinig kennis van zaken, het gebouw beheert. Dit kan al snel resulteren in conflicten, wanbeheer en een gebrek aan opvolging, met de nodige frustraties bij de andere mede-eigenaars tot gevolg. De wetgeving is complex geworden zodat, vaak onbewust, tal van wettelijke verplichtingen niet worden voldaan omdat deze uit het oog worden verloren.

Het aanduiden van advocaat Britt De Jonghe als syndicus biedt een aantal waarborgen:

  • Er wordt opgetreden met de nodige kennis van zaken: Zij kent in de eerste plaats de wet en de rechtspraak op het vlak van de mede-eigendom en weet hoe deze in de praktijk moet worden toegepast. Daarnaast gaat deze kennis nog veel verder omdat zij ook alle overige problemen die met een mede-eigendom gepaard gaan op de beste manier kan oplossen door het aanspreken van de juiste contactpersonen (promotoren, aannemers, verzekeringsmaatschappijen,…) waardoor er geen tijd verloren gaat en de rechten van de mede-eigenaars maximaal gevrijwaard worden.
  • Volledige onafhankelijkheid: Zij wordt bij de uitoefening van de taak als syndicus niet belemmerd door belangenvermenging, aangezien zij zich niet bezig houdt met de verkoop of verhuur van een appartement, zij treedt niet op als verzekeringsmakelaar of bankier. Zij kan derhalve in volledige vrijheid met de algemene vergadering de meest voordelige en degelijke beslissingen voor Uw gebouw nemen.
  • Een vertrouwenspersoon: De syndicus is steeds een vertrouwenspersoon van de vereniging van mede-eigenaars. U vertrouwt haar immers het beheer van Uw eigendom en financiële middelen toe. Het toezicht van de Orde van Advocaten garandeert dat dit vertrouwen wordt gewaarborgd. De syndicus is daarenboven verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!